Informatie
1 - 5 [145] >>>
ZeeVISpas verdwijnt per 2019 19-11-2018 
Waterschap werkt aan visbemonstering Zeeuwse wateren 16-09-2017 
Zeebaars 01-01-2016 
SNOEKBAARSRAPPORTAGE 2014 16-11-2015 
Het Andere Visverhaal. 06-10-2015 

SNOEKBAARSRAPPORTAGE 2014
SNOEKBAARSRAPPORTAGE 2014

Geachte sportvisser,
Op basis van de door u aangeleverde vangstgegevens hebben we de snoekbaarsrapportage Volkerak-Zoommeer 2014 opgesteld.
De snoekbaarsrapportage kunt u hier downloaden.Uit de gegevens blijkt dat de kans om een snoekbaars te vangen in 2014 wederom lager was dan in het jaar ervoor, maar het percentage "bijvangst" aan snoek en baars is echter weer verder toegenomen. De oorzaak van deze veranderende visstand is waarschijnlijk het steeds helderder wordende water als gevolg van de quaggamossel (een exoot). Uit analyse van de verzamelde gegevens blijkt verder dat onttrekking van snoekbaars door sport- en beroepsvissers niet de reden is van de afname van de vangkans voor snoekbaars.
Ik hoop dat u komend jaar weer veel leuke vistrips naar het Volkerak-Zoommeer zult maken en dat u uw vangstgegevens (weer) adequaat registreert. Op deze manier houden we namelijk een goed beeld van de visserijmogelijkheden van het Volkerak-Zoommeer.
NB: als u uw vangstregistratiekaart van 2015 tijdig aan ons toestuurt, dan krijgt u in december of januari automatisch een nieuwe onttrekkingsvergunning voor 2016 thuisgestuurd.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geďnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Wim de Vries
Directeur