Nieuws
1 - 5 [108] >>>
Hengelsportvereniging Middelburg viert 75-jarig bestaan 04-11-2023 
Uitslag 2e bootwedstrijd HSV Middelburg dd. 01-10-2023 01-10-2023 
Dringend advies 23-08-2023 
PENVISDAG JUNI 2023 04-06-2023 
Uitslag 1e bootwedstrijd 2023 16-04-2023 

Hengelsportvereniging Middelburg viert 75-jarig bestaan
Hengelsportvereniging Middelburg viert 75-jarig bestaan

MIDDELBURG - 75 jaar geleden werd op initiatief van de heer W.C. Kunst de ‘Hengelsportvereniging Middelburg’ opgericht. Bij de oprichtingsvergadering waren 85 leden aanwezig. Naoorlogse omstandigheden waren debet aan de oprichting van de vereniging. Immers na de bevrijding was Walcheren voor een groot deel overstroomd. Om wildgroei te voorkomen (Rijkswaterstaat wilde het vissen gaan verbieden) en ook om meer saamhorigheidsgevoel te kweken besloot de heer Kunst tot het oprichten van een visvereniging.

Werd er in eerste instantie alleen gevist met de vaste stok in de begin jaren 50 van de vorige eeuw kwamen er toch steeds meer werphengels in beeld. Een en ander had tot gevolg dat de eerste clubwedstrijd in zee in 1953 plaatsvond. De eerste internationale wedstrijd werd echter al gevist op 5 mei 1951. Deelname was er van 290 Nederlandse sportvissers, 48 Belgen en 57 Fransen. In de zestiger jaren van de vorige eeuw heeft de vereniging al meerdere malen gewaarschuwd voor een afname in het aantal visvangsten. Met name de overbevissing werd toen als grote boosdoener gezien. Rond die tijd bundelden verenigingen de krachten en ontstond de Deltafederatie, de voorloper van de huidige Federatie Zuid-West Nederland.

Turbulente tijden
In 1972 bereikt de Hengelsportvereniging Middelburg de mijlpaal van 500 leden. Het zijn turbulente tijden door onder meer de afsluiting van de Oosterschelde. Het Veerse Meer was al afgesloten. Daar werd forel uitgezet. Menig lid ging met de ‘vliegenhengel’ aan de slag. In de tachtiger jaren wordt dan de eerste Brammetje Dump wedstrijd georganiseerd. In de beginjaren hadden de vereniging 400 deelnemers of meer en moesten er een parcours worden uitgezet van Vlissingen tot aan Zoutelande. Van de Middelburgse club waren er altijd wel zo’n 70 deelnemers bij.

Binnenwatervissers
Eind jaren tachtig startte de vereniging met een ‘zomertrio’. Drie viswedstrijden in het eigen water van de vereniging. Dit was de eigenlijke aanzet tot wat nu het zoetgebeuren genoemd kan worden. Van een vereniging van zoutwatervissen werd Middelburg steeds meer een vereniging waar ook de binnenwatervissers hun wedstrijdjes konden vissen .In het verlengde hiervan werden er ook water- en visstandbeheersplannen ontwikkeld in samenwerking met het Waterschap en de Gemeente Middelburg. Momenteel heeft de vereniging meer dan 930 leden waarvan de meeste lid zijn voor de benodigde vergunningen. Kortom nog steeds een vitale club ondanks de leeftijd, doorgroeide naar een vereniging met meerdere vismogelijkheden en oog voor maatschappelijke betrokkenheid, natuurbehoud en beleving.

Op 4 november viert de HengelsportVereniging Middelburg op grootse wijze haar 75 jarig bestaan in Hotel van der Valk te Middelburg.

https://www.internetbode.nl/middelburg/401680/hengelsportvereniging-middelburg-viert-75-jarig-bestaan

Zie fotoreportage van deze avond: http://www.hsvmiddelburg.nl/foto/?f=2023-11-04